Disclaimer

Van Exel Automatisering zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Van Exel Automatisering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Van Exel Automatisering geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Van Exel Automatisering behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site alsmede de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Exel Automatisering.

SocialMedia